همکار محترم 

با پیگیری های انجام شده این اتحادیه و مشارکت اتاق اصناف مشهد امکان قرارداد بیمه تکمیل درمان بصورت انفرادی 

(بیمه دی) امکان پذیر شد.لازم به ذکر است ثبت نام اعضا صنفی متقاضی از تاریخ 1400/04/05 لغایت 1401/04/05 به 

مدت یکسال و به آدرس: حد فاصل چهارراه راهنمایی و سناباد 54- پاساژ سعادت- واحد 11 

شماره تماس : 05138421549 نمایندگی بیمه دی از ساعت 8 صبح لغایت 3 عصر