درباره اتحادیه

درباره اتحادیه

اتحادیه صنف کفاشان مشهد در تاریخ 1346/08/25 توسط آقایان موحد اول, ناقدی و پاکدامن در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به ثبت رسید. و در سال 1351فعالیت خودرا در خیابان خسروی مشهد به طور رسمی آغاز نمود و هم اکنون تحت نظر اتاق اصناف و وزارت صنعت معدن و تجارت فعالیت می کند. این اتحادیه با بهره گیری متخصصان و کارشناسان صنعت کفش با سرلوحه قراردادن دو معیار تلاش و امید درجهت رشد وارتقا صنعت گام بر می دارد.